Vyučovanie z domu 20/21

Od 19.4. sa z domu vyučujú len žiaci 5.-7. ročníka. Podrobnosti ohľadom vyučovania pre rodičov žiakov, ktorí sa rozhodli pokračovať vo vyučovaní v domácom prostredí sú v tomto dokumente (zverejnený v časti „Návrat do škôl 2021“).

Od 8.2. sa sprísňujú podmienky online vyučovania žiakov 2. stupňa ZŠ. Prosíme rodičov, aby dohliadli na funkčnosť webkamier, mikrofónov, resp. správneho nastavenia týchto zariadení. Od 9.4. sa zjednocujú postupy pri hodnotení a klasifikácii žiakov v jednotlivých predmetoch. Podrobnosti v aktualizovanom dokumente č. 6.

Všetci IT znevýhodnení žiaci majú možnosť prezenčného vzdelávania v škole v skupinách 5 + 1. V prípade problémov s online vyučovaním v domácom prostredí  je potrebné kontaktovať školu a žiakom bude zabezpečenie online vyučovania z Komunitného centra v Málinci.