Zápis do 1. ročníka pre šk. r. 2022/2023

Vyplňuje sa, ak pri zápise a prevzatí rozhodnutia bude žiaka zastupovať jeden zákonný zástupca

Vyplňuje sa, ak nie je možné, aby sa druhý zákonný zástupca zúčastňoval prijímacieho procesu (vážne dôvody uvedené v dokumente 2)

Ak rátate s dlhodobým odchodom do cudziny od 1.9.2022.