Návrat do škôl 1/2021

Dňa 17.12.2020 uložilo MŠ riaditeľom škôl povinnosť zrealizovať do 18.12.2020 (áno, za jeden deň!) prieskum o záujme žiakov II. stupňa ZŠ o prezenčnú výučbu od 11.1.2021.

Citujem:
„do 18. 12. 2020 zrealizuje riaditeľ školy prieskum prostredníctvom dotazníkov (Príloha č. 1), na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov. O výsledku informuje zriaďovateľa školy a Radu školy“.

Z tohto dôvodu Vás zajtra v dopoludňajších hodinách budú navštevovať triedni učitelia žiakov za účelom zisťovania záujmu o návrat žiakov do školy. Bude potrebné podpísať dotazník, ktorý prikladám.

Ak Vám táto forma nevyhovuje, dotazník si stiahnite, vyplňte, podpíšte v vhoďte do školskej schránky umiestnenej pred bránou školy. Obsah schránky sa vyberá v pondelok 21.12. o 8.00 hod. Naskenovaný dotazník s podpisom môžete zaslať aj e-mailom na riaditel@zsmalinec.sk .

V dňoch 7.-9.1. 2021 potom bude potrebné, aby žiak 2. stupňa spolu s jedným zákonným zástupcom absolvovali test na COVID-19 na odbernom mieste, ktoré Vám bude vopred oznámené.

Ďakujem za porozumenie

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.