Oznam o online skúšaní žiakov

Vzhľadom k tomu, že množstvo žiakov počas dištančného vyučovania sa nepripájalo na hodiny, neodovzdávalo materiály, ich výsledky sú nedostatočné alebo majú nerozhodnú známku, v budúcom týždni od pondelka do stredy bude prebiehať online skúšanie žiakov priložených v zozname zverejnenom v oznamoch na stránke www.bezkriedy.sk (18.3.2021).

Online vyučovanie preto z organizačných dôvodov v pondelok – stredu nebude a žiaci dostanú z jednotlivých predmetov v týchto dňoch len úlohy na precvičovanie.

Preto žiadame rodičov, aby dohliadli na online účasť svojich detí na hodine. V prípade neúčasti (či už ospravedlnenej alebo neospravedlnenej) učiteľ uzavrie známku z podkladov, ktoré má k dispozícii.

Pozvánku na skúšanie (odkaz na pripojenie) dostanú žiaci od svojich učiteľov podľa priloženého harmonogramu.

Ďakujeme za pochopenie!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.