Oznámenie ohľadom vyučovania od 22.6.

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje všetkým žiakom 6. – 9. ročníka a žiakom špeciálnej triedy, že škola v týždni od 22.6. do 26. 6. z organizačných dôvodov nespustí prevádzku pre žiakov uvedených ročníkov.

Dištančné vyučovanie sa pre všetkých končí v piatok 19.6.

Odporúčame všetkým žiakom, aby z organizačných dôvodov prišli do školy v posledný týždeň školského roka – to je v pondelok 29.6. a v utorok 30.6. kvôli triednym prácam a  odovzdávaniu vysvedčení. Všetci žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku musia v pondelok 29.6. odovzdať učebnice. Ostatní žiaci odovzdávajú učebnice až v septembri budúceho školského roka.

Je potrebné priniesť so sebou prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na stránke školy po kliknutí na tento odkaz:

https://www.zsmalinec.sk/wp-content/uploads/vyhlasenie-rodica.pdf

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.