Prevzatie vysvedčení – oznam

Základná škola oznamuje žiakom druhého stupňa a ich zákonným zástupcom, že polročný výpis vysvedčenia bude 31.3. v elektronickej forme dostupný na internetovej žiackej knižke. Rovnako bude  umožnené žiakom, ktorí sa vyučujú dištančne, prevziať si polročný výpis v ten istý deň aj osobne – pred budovou školy.

Žiaci 5. a  6. ročníka si môžu výpisy prevziať medzi 10-tou a 11-tou hodinou, žiaci 7. až 9. ročníka žiaci medzi 11-tou a 12-tou hodinou.

V iný čas nebude výpis vysvedčenia odovzdaný osobne. žiaci, ktorí si ho neprevezmú, ho dostanú až pri nástupe do školy.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.