Výpis polročného hodnotenia

Základná škola oznamuje rodičom a žiakom, že polročné výpisy vysvedčení budú žiakom prvého stupňa odovzdané v prvý deň nástupu do školy. Elektronická verzia výpisu polročného hodnotenia bude od v piatok 29.1. od 15.00 dostupná aj v internetovej žiackej knižke.

U žiakov druhého stupňa sa prvý polrok končí až 31.marca. V tento deň bude žiakom odovzdaný aj výpis polročného hodnotenia.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.