Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy

Základná škola oznamuje rodičom a žiakom 8. a 9. ročníka, že od pondelka 19.4. sa obnovuje prezenčné vyučovanie v škole.

Pre vstup žiaka do školy je potrebný negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu na COVID-19 a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Rozvrh hodín a potrebné tlačivá sú zverejnené na webovej stránke školy. Prosíme rodičov, aby dohliadli v prvých dňoch na stav školských potrieb svojich detí.

Pri neúčasti žiaka v škole sa postupuje ako v prípade choroby, tzn. rodič je povinný kontaktovať školu a zabezpečiť dobratie učiva v domácom prostredí.

V 5.-7. ročníku zatiaľ naďalej prebieha dištančné vyučovanie.

Zˇiaci 2. stupňa a učitelia od pondelka nemusia vo vnútorných priestoroch nosiť respirátor, postačuje rúško.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.