Obedy „zadarmo“

(aktualizované k 1.1.2023) Nárok na dotáciu na obed majú žiaci v hmotnej núdzi alebo s príjmom do výšky životného minima. Nárok na dotáciu majú nárok aj žiaci do 18 rokov, ktorých rodičia si na dieťa neuplatňujú daňový bonus.

Za týmto účelom je potrebné, aby rodičia, ktorých sa to týka,  v termíne do 10. augusta a do 10. januára kalendárneho roka priniesli do školy potvrdenie z úradu práce o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi alebo príjme do výšky životného minima. Potvrdenia zároveň slúžia k preukázaniu nároku na bezplatné poskytovanie školských pomôcok.

Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus na dieťa a majú záujem o obedy zadarmo, musia doniesť vypísané a podpísané čestné vyhlásenie, ktoré je zverejnené na stránke školy TU!!!.

Dotácia bude poskytnutá od začiatku mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bolo potvrdenie z úradu práce, resp. čestné vyhlásenie prinesené. Aktuálna výška dotácie je 1,30 € /obed.

Administratívne úkony škola v čase prázdnin zabezpečuje denne od 8-mej do 12-tej hodiny.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.