Oznam k vydávaniu samotestov

Základná škola v Málinci oznamuje rodičom žiakov, že v utorok 12.4. a v stredu 13.4. od 15.30  do 16.30 hodiny budú vydávané samotesty pre žiakov. Testy budú vydané len rodičom, ktorí doručili alebo prinesú so sebou riadne vyplnené a podpísané potvrdenie o vykonaných samotestoch vydaných v predchádzajúcom období a pre nových záujemcov, ktorí o testy naposledy požiadali.

Testy budú vydávané len v uvedenom čase. Informácie o samotestoch, možnostiach zapojenia sa do samotestovania a potrebné tlačivá sú zverejnené na stránke školy v časti „Samotesty na COVID-19“.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.