Oznam – zmeny v rozvrhoch hodín!

Nakoľko od 3.5. žiaci 8. a 9. ročníka nabiehajú na normálny systém vyučovania, resp. klasický rozvrh hodín, bolo potrebné vykonať zmeny:

1. v rozvrhu hodín dištančného vyučovania v triedach 5.-7. ročníka:

                – rozvrh sa prispôsobuje z hľadiska času „normálnemu zvoneniu“;

                – pôvodný dištančný rozvrh prestáva od pondelka platiť.

Rozvrh je zverejnený tu..!

2. v rozvrhu hodín skupín (5+1) 5.- 7. ročníka prezenčne vyučovaných žiakov.

                – menia sa vyučovacie dni u skupiny 6.-7. ročníka

                – menia sa aj hodiny a vyučujúci.

ROzvrh je zverejnený tu..!

V pôvodných – „normálnych“ rozvrhoch žiakov 1.-4. ročníka a žiakov 8.-9. ročníka sa tiež môžu vyskytovať zmeny v poradí vyučovacích hodín. Informácie v týchto ročníkoch u triednych učiteľov.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.