Úhrada poplatkov za stravovanie

Školská jedáleň oznamuje všetkým stravníkom a záujemcom o stravovanie, že je potrebné vyzdvihnúť si v pracovných dňoch medzi ôsmou a dvanástou hodinou prihlášku na stravovanie spolu s poštovou poukážkou na mesiac september.

Školská jedáleň začína prevádzku 6.  septembra. Platbu za mesiac september je potrebné uhradiť tak, aby bola platba pripísaná na účet najneskôr do konca mesiaca august. Stravné sa uhrádza len bankovým prevodom alebo platbou na pošte.

V prípade oneskorenej platby má žiak nárok na stravu až po piatich dňoch od prevodu poplatku na účet školskej jedálne.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.