Upozornenie na organizačné zmeny od 28.2.2022

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení od 26.2.2022 zavádzame výraznejšie organizačné zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese. Podrobnosti o zmenách, aktualizované pravidlá a tlačivá v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na podstránke Vyučovanie 21/22

Osobitne dávame do pozornosti aktualizáciu dokumentu 1 Skrátený prehľad… , kde je uvedené ako postupovať v prípade pozitivity žiaka (izolácia, karanténa, nosenie rúšok a respirátorov). Komplexné organizačné pokyny sú uvedené v aktualizovanom dokumente 2 Usmernenie riaditeľa

Oznamujeme tiež, že pripravujeme možnosť uzatvárania zmlúv o prenájme telocvične a ŠJ pre organizácie, resp. fyzické osoby. Nakoľko je nutné pripraviť zmeny v znení nájomných zmlúv (aj v súvislosti s prípadnými zmenami v hyg. opatreniach v budúcnosti), zmluvy budú pre záujemcov uzatvárané až po jarných prázdninách (od 14.3.2022). Znenia zmlúv budú zverejnené na webovej stránke školy.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.