Zápis do 1. ročníka – šk. r. 2022/2023

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa bude konať v dňoch 6.4.2022 (v stredu) a 7.4.2022 (vo štvrtok) v čase od 13.00 do 16.00 hod. v budove Základnej školy za účasti zákonných zástupcov aj detí.

Prihláška, prílohy aj informácie o zápise budú zverejnené na webovej stránke školy v hornom menu. Rovnako budú zákonným zástupcom doručené v listinnej podobe. Tlačivá je teda možné doniesť na zápis už vyplnené.  Upozorňujeme, že prihláška musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami (až na výnimky, ktoré budú uvedené v informáciách).

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.