Vstup do budovy školy

Základná škola oznamuje rodičom a verejnosti, že z pandemických dôvodov je do dovolania vstup do budovy školy dovolený len žiakom a zamestnancom školy.

V súvislosti s tým žiadame rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD, aby svoje deti čakali pred budovou školy v čase, ktorý má dieťa uvedené na zápisnom lístku.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.