Oznámenie o prechode na dištančné vyučovanie

ZŠ oznamuje, že od 13. 12. žiaci druhého stupňa ZŠ prechádzajú na dištančné vyučovanie. Preto žiadame všetkých rodičov, aby kontrolovali „online“ dochádzku svojich detí – či sa zúčastňujú dištančného vyučovania. (Z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede sa žiaci 5., 9. a odo dnes aj 6. ročníka dištančne vyučujú už teraz.)

Každý vyučujúci po online hodine urobí krátky výstup z hodiny, kde uvedie, čo sa na hodine dialo a zoznam nepripojených žiakov – zverejní to na portáli www.bezkriedy.sk .

Nemáme informácie o tom, že by niekto nemal žiadnu možnosť pripojenia na internet. V prípade problémov kontaktujte prosím príslušného triedneho učiteľa, rovnako v prípade ospravedlňovania z hodín.

Podrobnejšie informácie o priebehu dištančného vyučovania sú zverejnené na podstránke „Vyučovanie z domu-21-22

Zároveň oznamujeme, že tretia séria samotestov pre žiakov bude distribuovaná v januári, pred nástupom žiakov do školy. Testy budú vydané zákonným zástupcom, ktorí prejavili záujem a doniesli (donesú) vypísané a potvrdené tlačivo o vykonaní samotestov z druhej série! Využiť môžete aj školskú schránku. Informácia o konkrétnom termíne bude včas poskytnutá. Pripomíname, že informácie o samotestoch sú zverejnené na podstránke „Samotesty na COVID 19

Ďakujeme za pochopenie!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.